1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Vaststellingsovereenkomst gekregen? Wij kijken hem graag voor u na.
  • Vaststellingsovereenkomsten / UWV ontslagprocedures / Gerechtelijke procedures
Previous
Next
Ontslag? Direct een jurist aan de lijn? Bel: 023-2023842 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30).  Het eerste half uur is kosteloos.

Wat wij voor u doen

Wij bieden juridische hulp aan werknemers bij (dreigend) ontslag. Wij voeren bijvoorbeeld voor u de onderhandelingen over de hoogte van een ontslagvergoeding, verval van het concurrentiebeding, vrijstelling van werk, uitbetaling van openstaande vakantiedagen en andere zaken die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarnaast staan wij u bij in eventuele procedures bij het UWV of de rechtbank. Lees meer

.

UWV Procedure

Probeert uw werkgever uw ontslag door te voeren door middel van een UWV procedure, dan kunt u altijd verweer voeren. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in het opstellen van dit soort verweren en staan u hier graag in bij.Lees meer.

 

 

Vaststellingsovereenkomst

Als u van uw werkgever een voorstel of vaststellingsovereenkomst voor ontslag met wederzijds goedvinden heeft gekregen, is het zeer verstandig om deze te laten nakijken door een jurist. Lees waarom.

U kunt het voorstel dat u van uw werkgever kreeg mailen naar info@primajurist.nl 

 

 

 

 

 

Gerechtelijke procedure 

Een werkgever kan een ontbinding aanvragen bij de rechter. Ook tegen deze wijze van ontslag kunt u altijd verweer voeren. Lees meer.

 

 

 

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 geldt er een nieuwe berekening voor de ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding heet dan niet meer ontbindingsvergoeding maar transitievergoeding. Lees meer. 

 

 

 

 

 

 

Ontslag?

Neem contact met ons op! 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst gekregen of wil uw werkgever u op een andere manier ontslaan? Wij kunnen u helpen!

 

Tel: 023 - 20 23 842

Mail: info@primajurist.nl

Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 

UWV ontslagprocedure

 

Als uw werkgever een UWV ontslagprocedure opstart om u te ontslaan (om bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen), dan kunnen wij een op maat gemaakt verweerschrift voor u opstellen. Wij zullen dit verweerschrift vervolgens, na overleg met u, voor u indienen bij het UWV.

Belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van het verweerschrift zijn o.a. het afspiegelingsbeginsel en een juiste functie indeling. De kans van slagen van het verweer hangt af van de vraag of uw werkgever de UWV beleidsregels juist heeft toegepast in haar verzoekschrift.

Ook als het ontslag onontkoombaar kunt u de procedure door het indienen van een verweerschrift soms rekken, zodat u een maand langer in dienst kan blijven. Dit levert u aldus een maand extra salaris op.